Maat­schap­pelijk resultaat

Onder deze noemer vind je adviseurs, kennis en trainingen op het gebied van impactmeting, ofwel het in kaart brengen van maatschap­pelijk resultaat. Het in kaart brengen van maatschap­pelijke impact is een complex proces waarvoor geen 'one size fits all' oplossing voorhanden is. Met het aanbod van adviseurs op deze website hebben aanvragers en vermogens­fondsen eerder positieve ervaringen gehad.

Uitgebreid zoeken

Organisatieveerkracht

Financiering


Maatschappelijk resultaat
21 resultaten