Impuls

Impuls Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg ontwikkelt, integreert en verspreidt kennis over mensen op achterstand. Impuls gaat hierbij uit van drie gelijkwaardige kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Vanuit de opgedane kennis ontwikkelt Impuls methodieken. Het doel is om bij te dragen aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van zorg aan kwetsbare mensen, zodat zij een leven kunnen leiden dat zij de moeite waard vinden.

Aanbod

  • Evaluatie-onderzoek
  • Impact en resultaatmeting
Nederlands Onderzoekscentrum dat onderdeel is van Radboud UMC. Het is de missie van Impuls om via onderzoek en ontwikkelingsprojecten wetenschappelijke kennis op te bouwen over uiteenlopende groepen sociaal kwetsbare mensen en processen van sociale in- en uitsluiting, dakloosheid en huiselijk geweld. Impuls werkt ook aan het ontwikkelen, helpen implementeren en evalueren van interventies in het sociale domein. De activiteiten leiden tot wetenschappelijke kennisvermeerdering en geven tevens kwaliteitsimpulsen aan de praktijk.

Reviews

Eline Crins, KANSfonds

Impuls evalueert voor het KANSfonds het programma voor Zwerfjongeren. We hebben goede ervaringen met Linda van den Dries en Judith Wolf.

Impuls

Route 120 Heert Grooteplein Noord 21
6525 EZ Nieuwegein
impuls-onderzoekscentrum.nl

Neem contact op
Tel: 0652028174

In het kort

  • Onderzoek interventies
  • Zorg
  • Wetenschap