CBF Toezichthouder Goede Doelen

Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Maatschappelijke initiatieven en goede doelen kunnen zich door het CBF laten erkennen.

Aanbod

  • Governance
  • Fondsenwerving
  • Impact en resultaatmeting
Het CBF toetst goede doelen en maatschappelijke initiatieven via de Erkenning voor goede doelen. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. De Erkenning is haalbaar voor vrijwel ieder goed doel dat zich inzet voor anderen en hiervoor fondsen werft. Ook voor kleine of net opgerichte goede doelen. Via de Erkenning wordt kwaliteit en doelrealisatie van organisaties bevorderd.
Op de website van het CBF is een Kenniscentrum te vinden, waar informatie over filantropie en fondsenwerving openbaar toegankelijk is. Hier kan informatie gevonden worden over fondsenwerving en donateurs, management en communicatie, toezicht, overheidsbeleid, wet- en regelgeving, ontwikkelingssamenwerking en CBF-beoordelingen.

CBF Toezichthouder Goede Doelen

Anthony Fokkerweg 1
1059 CM Amsterdam
cbf.nl

Neem contact op
Tel: 0204170003

In het kort

  • Kwaliteitsbevordering organisatie via Erkenning
  • Bevorderen (inzicht in) doelrealisatie via Erkenning
  • Openbaar Kenniscentrum fondsenwerving en filantropie
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;