ValueFactory

ValueFactory ondersteunt organisaties bij sociaal marktonderzoek, waarbij verkend wordt of een maatschappelijk initiatief/interventie voldoende onderbouwd en urgent is. Daarmee krijgen organisaties inzicht in de maatschappelijke bijdrage die zij kunnen leveren, hoe ze die zichtbaar kunnen maken en kunnen benutten.

Aanbod

De ValueFactory neemt het probleem dat een organisatie wil oplossen c.q. het initiatief dat men wil nemen, de (omvang van de) doelgroep, stakeholders (probleem-eigenaren) en de urgentie onder de loep. Het resultaat van het onderzoek laat zien waarom een initiatief/interventie belangrijk en legitiem is.
Zo wordt een beeld verkregen van de precieze aanleiding voor het initiatief c.q. interventie, doelgroepen en stakeholders en de meest geschikte oplossingsmogelijkheden.
Vervolgens helpt ValueFactory bij het in kaart brengen hoe belangrijk een oplossing of aanbod is voor de klant/doelgroep. Hierbij wordt de ValueGame ingezet, een online tool om klanten te bevragen over hun voorkeuren: de waardebeleving van de klant ("customer value").

ValueFactory

Postbus 59790
1040 LG Amsterdam
valuefactory.org

Neem contact op
Tel: 0617430741

In het kort

  • Sociaal marktonderzoek
  • In kaart brengen waardebeleving klant
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;