Over ons

Over ons

In Nederland zijn veel adviseurs, opleidingen en ander capacity building aanbod voor maatschappelijke pioniers en initiatieven, maar dit aanbod was tot nu toe moeilijk vindbaar en inzichtelijk. De goede en minder goede ervaringen met aanbieders van capacity building, de werkwijzen en de geleerde lessen worden niet of alleen in beperkte mate gedeeld tussen financiers (vermogensfondsen en gemeentes) onderling. Daarnaast was het aanbod maar voor een beperkte groep aanvragers toegankelijk.

De website Goede Doelen Advies is een oplossing om in deze leemte te voorzien. Het is een initiatief van de Stichting DOEN, de vermogensfondsen Porticus, Dioraphte, Janivo Stichting en Kansfonds en twee adviseurs: Deny de Jong en Suzanne Kooij, die deze website hebben ontwikkeld.

Het aanbod op deze website

Deny de Jong en Suzanne Kooij hebben het aanbod in kaart gebracht en de meest passende aanbieders geselecteerd. Het aanbod van adviseurs, workshops, cursussen, platforms en overige informatie spitst zich toe op de gebieden 'financiering', 'organisatie-veerkracht' en 'maatschappelijk resultaat / impact'. De website is bedoeld om een overzicht te bieden en om rechtstreeks in contact te komen met de aanbieders. Hoewel we waar mogelijk ervaringen en reviews weergeven, kunnen we niet instaan voor de kwaliteit van en uitvoering door de dienstverleners. De informatie wordt zo veel mogelijk actueel gehouden. 

Referenties worden gegeven door één of enkele vermogensfondsen. Dat wijst er op dat de betreffende aanbieder is aangebracht door de persoon, werkzaam bij het vermogensfonds, die vermeld staat. Hij of zij is beschikbaar om nadere toelichting op de aanbieder te geven. Ook staan er één of meerdere reviews. Op die plek geven vermogensfondsen de specifieke meerwaarde aan van de desbetreffende aanbieder. Mocht u als medewerker van een vermogensfonds ook een review willen geven, dan verzoeken wij u om dit per email aan ons te laten weten. Wij zouden dit zeer op prijs stellen.

Plaatsing als nieuwe aanbieder op deze website pas mogelijk nadat minimaal twee (onafhankelijk van elkaar opererende) vermogensfondsen als referent willen dienen en een review verstrekken.