Opleiding

Hier vind je opleidingen, cursussen, workshops, trainingen, webinars etc. waar aanvragers naar verwezen kunnen worden bij vraagstukken die te maken hebben met financiering, organisatie­veer­kracht of maatschap­pelijk resultaat / impact.

Uitgebreid zoeken

OrganisatieveerkrachtFinanciering


Maatschappelijk resultaat
28 resultaten

toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;