Instituut voor Publieke Waarden

Het Instituut voor Publieke Waarden werkt via de methode van 'actie-onderzoek' en ontwerpt nieuwe oplossingen voor publieke problemen. Die ontwerpen zijn nieuw in filosofische, financiële en organisatorische zin.

Aanbod

Het IPW biedt een heel scala aan methodes en instrumenten. Bruikbaar voor aanvragers bij vermogensfondsen: de Waardendriehoek, de Lerende Organisatie, de Maatwerkroute, Micro Kosten Baten Analyses. Het IPW ontsluit via de website ook diverse publicaties

De Waardendriehoek: een methode om in kaart te brengen hoe een maatschappelijk initiatief gewaardeerd kan worden.
Maatschappelijke ondernemers en burgers geven de publieke zaak vorm, maar hoe moeten beleidsmakers, subsidieverstrekkers, fondsen, wethouders waarderen wat ze doen? Wat legitimeert de inzet van publieke middelen? Via de Waardendriehoek kunnen initiatieven op hun publieke waarde gewaardeerd worden: rendement, legitimiteit en betrokkenheid.
De Lerende Organisatie: het IPW biedt een leerinfrastructuur om uitvoerders, beleidsmakers en politici samen te laten leren.
De Maatwerkroute: particuliere initiatieven die oplossingen voor publieke problemen aandragen, hebben maatwerk nodig om toegang te krijgen tot de systeemwereld. Het IPW helpt daarbij.
De Micro Kosten-Baten analyse: door uit te rekenen wat een probleem of oplossing kost of oplevert, wordt een gesprek over de kwaliteit ervan beter mogelijk.

Referentie(s)

  • Eline Crins, Kansfonds

Reviews

Eline Crins, Kansfonds

Wij werken met IPW samen op het thema zwerfjongeren. Zij helpen jongeren met hun toekomst en laten via actieonderzoek zien hoe zij vastlopen in het bureaucratisch systeem. Goede (beginnende) ervaringen met Albert-Jan Kruiter.

Instituut voor Publieke Waarden

Zutphenseweg 37
7211 EA Eefde
publiekewaarden.nl

Neem contact op

In het kort

  • Actieonderzoek
  • Social Impact Bonds
  • Publieke businessmodellen