Nestorkring

De Stichting Nestorkring is opgericht in 1990 en werkt voor organisaties in het maatschappelijk middenveld in de sectoren zorg en welzijn, onderwijs, kinderopvang, vluchtelingenwerk, intramurale zorg, thuiszorg, milieu, kunst en cultuur. De Nestorking draagt bij aan het optimaal functioneren van maatschappelijke organisaties. Een landelijk netwerk van mannen en vrouwen die allen op seniormanagementniveau in het bedrijfsleven, bij de overheid en in maatschappelijke organisaties hun sporen hebben verdiend. Hun verworven expertise kunnen en willen zij nog een aantal jaar inzetten ten behoeve van maatschappelijke organisaties.

Aanbod

  • Coaching
  • Strategie- en planontwikkeling
  • Organisatieadvies
  • Human Resource Management
  • Financieel management
De Nestorkring biedt door heel Nederland diensten voor deze organisaties , zoals advies, individuele coaching, mentorschap, teamcoaching en sparringpartnerschap. De nestor ondersteunt bestuur, directie, management, bij strategische planning, organisatieontwikkeling, personeelsbeleid en financieel beleid. De nestor denkt mee, maakt analyses, doet voorstellen en ontwerpt scenario’s.
Nestorkring rekent voor haar bemiddeling en de instandhouding van het secretariaat een eenmalige vergoeding van € 900,- (excl 21% BTW). De nestor zelf werkt belangeloos en ontvangt daarom zelf geen vergoeding voor zijn/haar werk. Wel vergoedt de opdrachtgever de door de nestor gedeclareerde onkosten, meestal bestaande uit reis- en verblijfkosten.

Referentie(s)

  • Eline Crins, Kansfonds

Reviews

Eline Crins (KANSfonds)

Ik heb zelf een coachingstraject gevolgd bij één van de nestors en dat is me goed bevallen.

Nestorkringnestorkring.nl

Neem contact op
Tel: 0653667108

In het kort

  • Advies
  • Coaching
  • Mentorschap