Orchestra

Ondersteuning van goede doelen op financieel, administratief en bestuurlijk gebied, vermogensbeheer, ondersteuning bij voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. ANBI) en bij inrichting governance.

Aanbod

  • Governance
  • Compliance
  • Financieel management
Orchestra is het bedrijf van Roderik Bolle, Dave Price en Wouter Hofhuis. Het bureau biedt diverse diensten op financieel, administratief en bestuurlijk gebied:
• Vermogensbeheer
• De boel goed op orde hebben wat betreft governance, ANBI-verplichtingen, administatie, inclusief integrale financiële en administratieve ondersteuning, projectadministratie, CRM, managementinformatie
• Risicobeheer, sparringpartner, invullen controlling functie

Reviews

Henrick van Asch van Wijck - bestuurder Insinger Stichting

Verfrissend vernieuwende dienstverlening.
Vanuit verschillende bestuursfuncties heb ik Orchestra leren kennen als een organisatie die levert; ze maken het werk van een stichting overzichtelijker, transparanter, beheersbaarder en daardoor makkelijker. Daarnaast wordt er ook proactief meegedacht met een bestuur over de vraag hoe het besturen van een stichting zo goed mogelijk in te vullen. Dit gaat van het bieden van governance structuren, optimalisatie en vereenvoudiging van de administratie, tot en met het voldoen aan wet- en regelgeving.
Het vermogensbeheer wordt niet alleen gedegen gevoerd in nauw overleg met de stichting maar ook op basis van een vaste vergoeding. Dit is bijzonder aantrekkelijk voor stichtingen want je weet als bestuurder vooraf hoeveel vermogensbeheer gaat kosten, maar er zitten daardoor ook geen (belonings)prikkels in voor de vermogensbeheerder die niet in lijn zijn met de doelstellingen van een ANBI-stichting.

Orchestra

Mauritskade 25
2514HD Den Haag
orchestrabeheer.nl

Neem contact op
Tel: 0702051180

In het kort

  • Ondersteuning bij compliance wet- en regelgeving
  • Vermogensbeheer
  • Financiële administratie, managementinformatie
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;