KvM Fondsenwerving

Fondsenwerving voor non-profitorganisaties, met name direct marketing, collectes, straat- en huis-aan-huiswerving, werving van Vrienden voor culturele instellingen, grote giften en nalatenschappen.

Aanbod

KVM Fondsenwerving is het adviesbureau van Karin van Minnen. Zij is gespecialiseerd in fondsenwervende projecten voor organisaties in de non-profit sector. Zij heeft 25 jaar ervaring opgedaan bij diverse goede doelen. Zij biedt de volgende diensten aan:
• Direct Mail en Telemarketingprogramma's voor de werving van donateurs, collectanten en Vrienden, waarbij ze alle onderdelen van het programma begeleidt
• Straat- en huis-aan-huiswerving, waarbij ze de begeleiding van alle onderdelen van het programma doet, inclusief het schrijven van teksten voor folders
• Werving van Vrienden voor culturele organisaties, waarbij ze begeleiding biedt bij het opzetten van een programma en het aansturen van externe bureaus
• Werving van grote giften, mecenaten en nalatenschappen, waarbij ze foldermateriaal ontwikkelt, telemarketingprogramma's opzet, evenementen en huisbezoeken organiseert
• Collecteorganisatie, inclusief werving van collectanten.
• Project- en interim management en beleidsadvies

KvM Fondsenwerving

Casparuslaan 404
1382 KP Weesp
kvmfondsenwerving.nl

Neem contact op
Tel: 0651940664

In het kort

  • Fondsenwerving
  • Opzet en uitvoering collectes, direct marketing en telemarketing
  • Straat- en huis-aan-huis werving
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;