Pro Bono Connect

Pro Bono Connect is een project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) dat bemiddelt tussen maatschappelijke organisaties die juridische hulp nodig hebben en advocatenkantoren die gratis juridisch advies willen verlenen. Vijftien van Nederlands grootste advocatenkantoren nemen deel aan Pro Bono Connect. Pro Bono Connect verleent zijn diensten onder meer aan maatschappelijke organisaties die werken aan de bescherming van mensenrechten of die zich inzetten voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren, voor natuurbehoud of dierenwelzijn.

Aanbod

  • Juridische aspecten
Pro Bono Connect brengt maatschappelijke organisaties in contact met advocaten van topkantoren voor gratis juridisch advies of ondersteuning bij juridische procedures. Of het gaat om een privacyreglement, een procedure vanwege schending van mensenrechten of om intellectuele eigendom, voor uiteenlopende juridische vragen en rechtsgebieden kunnen organisaties aankloppen bij Pro Bono Connect.

Verzoeken worden ingediend door middel van een intakeformulier op de website. Pro Bono Connect beoordeelt vervolgens:
• of het verzoek of de organisatie is gericht op de verbetering van mensenrechten; of
• de organisatie een doel nastreeft dat het algemeen belang dient; of
• het verzoek zelf een maatschappelijk belang dient of het een specifiek verzoek is dat van strategisch belang is voor de organisatie.
Als Pro Bono Connect een verzoek in behandeling neemt wordt het in afstemming met de indiener voorgelegd aan een deelnemend kantoor. Wanneer een kantoor een zaak aanneemt loopt het contact vanaf dat moment rechtstreeks tussen het kantoor en de organisatie.

Pro Bono Connectprobonoconnect.nl

Neem contact op
Tel: 0205254416

In het kort

  • Gratis juridisch advies voor goede doelen
  • Ondersteuning bij procedures
  • Advies bij organisatiestructuur