KNHM Foundation

Als netwerk van vrijwillige adviseurs helpt KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) actieve burgers bij het verbeteren van hun leefomgeving.

Aanbod

  • Coaching
  • Organisatieadvies
  • Advies bij projecten
De KNHM levert de volgende diensten:
• KNHM Advies
KNHM adviseurs denken mee met burgerinitiatieven, bijvoorbeeld over procedures en regelgeving, of over het bijeenbrengen van subsidies en sponsorgelden. Of ze fungeren als kritische vriend, die beoordeelt of een plan uitvoerbaar is. De KNHM adviseurs zijn actief door heel Nederland en zijn vrijwilliger, dus er zijn geen kosten verbonden aan de hulp. KNHM is onafhankelijk en heeft geen inhoudelijk belang bij de gesteunde initiatieven.
• KNHM participaties
KNHM en VSBfonds werken samen om ondernemende bewonersinitiatieven met een ambitie op het gebied van sociale cohesie en leefbaarheid te ondersteunen met een lening, in combinatie met advies en begeleiding. Het gaat om bewonersorganisaties die willen bijdragen aan sociale cohesie en leefbaarheid in wijk of dorp, en die financiering nodig hebben, bijvoorbeeld voor de aanschaf van vastgoed, grond of andere zaken relevant voor hun maatschappelijke doelstellingen.
• Kern met Pit
Kern met Pit daagt bewonersinitiatieven uit om een idee voor de verbetering van de buurt binnen één jaar te realiseren. Gedurende het uitvoeringsjaar staat KNHM klaar met tips en contacten uit ons netwerk. Een initiatief maakt o.a. kans om winnaar te worden van de provincie.

Referentie(s)

  • Eline Crins, Kansfonds

KNHM Foundation

Postbus 33
6800 LE Arnhem
knhm.nl

Neem contact op
Tel: 0264455146

In het kort

  • Inzet van vrijwillige adviseurs voor burgerinitiatieven
  • Kostenloos advies en begeleiding
  • Leningen, advies en begeleiding voor buurtondernemingen
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;