Bosma, Advies Bestuur & Politiek

Gosse Bosma, voorheen directeur van Goede Doelen Nederland, adviseert sinds 2019 organisaties op het gebied van bestuur en politiek. Zowel bij bestuurlijk strategische vraagstukken als concrete politiek lobby, dan wel op het snijvlak van die twee, worden organisaties bij de hand genomen, met kennis van en affiniteit met ‘het goede doel’.

Aanbod

  • Kennis over filantropie
  • Strategie- en planontwikkeling
  • Organisatieadvies
  • Interim management
  • Governance
  • Advies bij projecten
Momenteel is Gosse Bosma onder meer werkzaam als interim-secretaris van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De SBF is het samenwerkingsplatform voor behartiging van de politieke belangen van de filantropische sector (www.sbf-filantropie.nl). Gosse Bosma verricht ook advieswerkzaamheden als associé van adviesbureau Schinkelshoek & Verhoog te Den Haag.

Reviews

Harmienke Kloeze, directeur-bestuurder CBF Toezichthouder Goede Doelen

Gosse en ik hebben op verschillende terreinen samengewerkt. Het meest intensief bij de totstandkoming van het nieuwe toezichtstelsel voor goede doelen in Nederland, het Erkenningsstelsel. Dit was in meer dan één opzicht een ingewikkeld traject met veel verschillende belangen, waar veel op het spel stond voor de sector. Gosse was belangrijk in het verbinden van de verschillende perspectieven, las de onderstroom en had altijd het te bereiken einddoel voor ogen. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het uiteindelijke, mooie, resultaat.

Edwin Venema, De Kopijmeester

Gosse is een echte professional: messcherp op de zaak, geolied op de mens. Altijd met oog voor de belangen die hij moet behartigen en met een heel fijne neus voor het proces van besluitvorming, geschraagd door een fenomenale dossierkennis.

Bosma, Advies Bestuur & Politiek

Smidswater 27
2514 BW Den Haag
www.schinkelshoekverhoog.com

Neem contact op
Tel: 0654738127

In het kort

  • Politiek
  • Bestuur
  • Strategie