Lokale Fondsen Nederland /LSA Bewoners

De Stichting Lokale Fondsen Nederland stimuleert particulieren overal in Nederland om een lokaal fonds op te richten om daarmee de leefbaarheid in gemeentes op duurzame wijze te verbeteren. Een lokaal fonds vervult een actieve rol in de samenleving en legt verbinding tussen bewoners, bedrijven, overheid, vermogensfondsen en maatschappelijke organisaties. Ook werft een lokaal fonds middelen om daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in de eigen gemeenschap op een duurzame wijze te verbeteren. Vanaf 2020 vallen de activiteiten van Lokale Fondsen Nederland onder LSA bewoners. LSA bewoners is een vereniging van bewonersinitiatieven in heel Nederland.

Aanbod

  • Juridische aspecten
  • PR
  • Fondsenwerving

Lokale Fondsen Nederland /LSA Bewoners

Korte Elisabethstraat 15-17
3511 JG Utrecht
www.lsabewoners.nl

Neem contact op
Tel: 0302317511

In het kort

  • Stimuleren oprichting lokale vermogensfondsen