Fondsenzoeken.nl

Website die is ontwikkeld om matches te maken tussen enerzijds maatschappelijke organisaties die financiering zoeken voor hun project (non-profits), en anderzijds fondsen die hiervoor hun kapitaal te beschikking stellen zoals vermogensfondsen, bedrijfsfondsen en overheidsfondsen.

Aanbod

Op deze voor iedereen toegankelijke website kunnen aanvragers fondsen zoeken die hun projecten eventueel zouden kunnen financieren.
Op basis van een beperkt aantal kernvragen en het analyseren van een aantal beschrijvingen worden projecten van non-profit organisaties met criteria en doelstellingen van fondsen gematched.
Er staan 3426 fondsprofielen op de website.

Fondsenzoeken.nl

Van Diemenstraat 408
1013 CR Asterdam
fondsenzoeken.nl

Neem contact op
Tel: 0205305055

In het kort

  • Online overzicht vermogensfondsen
  • Match tussen projecten en fondsen
  • Voor zowel aanvragers als fondsen
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;