Nederland Filantropieland

Nederland Filantropieland is een community (met leden) van bestuurders, vrijwilligers en medewerkers in de filantropie.

Aanbod

Nederland Filantropieland (NLFL) is voortgekomen uit Instituut Fondsenwerving en stelt leden in staat om kennis te delen, gelijkgestemden te ontmoeten, en de beste omstandigheden voor filantropische initiatieven te creëren. Veel van wat Nederland Filantropieland biedt is gratis beschikbaar.
Aanbod:
- Ontwikkeling: Online Kenniscentrum (een website met achtergrond- en basisinformatie over filantropie) en tweewekelijks (gratis) webinars met experts over communicatie, fondsen- of ledenwerving, marketing en organisatie;
- Ontmoeting: Evenementen en bijeenkomsten verspreid in het land;
- Belangenbehartiging: vertegenwoordiging in o.a. SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie)

Nederland Filantropieland

Maanlander 47
3824 MN Amersfoort
nlfl.nl

Neem contact op
Tel: 0303031468

In het kort

  • Online kenniscentrum
  • Webinars
  • Ontmoeting en kennisdeling
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;