Nederland Filantropieland - webinars

Nederland Filantropieland maakt sinds 2020 onderdeel uit van Goede Doelen Nederland en is een community (met leden) van bestuurders, vrijwilligers en medewerkers in de filantropie. Elke twee weken organiseert Nederland Filantropieland een webinar over communicatie, organisatie, fondsen- of ledenwerving, marketing en merkenbeleid in de meest brede zin. Een webinar duurt niet langer dan een uur en wordt gegeven door een expert uit de sector, bijgestaan door een moderator. Tijdens de webinars krijg je de gelegenheid tot het stellen van vragen. De webinars zijn kosteloos live te volgen.

Aanbod

  • Crowdfunding
  • Donateurswerving
  • Fondsenwerving
  • Marketing
  • Impact en resultaatmeting
Nederland Filantropieland (NLFL) is voortgekomen uit Instituut Fondsenwerving en stelt leden in staat om kennis te delen, gelijkgestemden te ontmoeten, en de beste omstandigheden voor filantropische initiatieven te creëren. Veel van wat Nederland Filantropieland biedt is gratis beschikbaar.
Aanbod:
- Ontwikkeling: Online Kenniscentrum (een website met achtergrond- en basisinformatie over filantropie) en tweewekelijks (gratis) webinars met experts over communicatie, fondsen- of ledenwerving, marketing en organisatie;
- Ontmoeting: Evenementen en bijeenkomsten verspreid in het land;
- Belangenbehartiging: vertegenwoordiging in o.a. SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie)

Nederland Filantropieland - webinars

James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
nlfl.nl/webinars

Neem contact op
Tel: 0204229977

In het kort

  • Online kenniscentrum
  • Webinars
  • Ontmoeting en kennisdeling
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;