Sinzer - powered by Grant Thornton

Sinzer helpt bedrijven, goede doelen, investeerders en fondsen om strategieën te ontwikkelen waarmee zij hun maatschappelijke impact kunnen meten, rapporteren en verbeteren. Sinzer levert sinds 2008 impact advies, impact management software en trainingen op het gebied van impact management. Vanaf 1 januari 2019 maakt Sinzer deel uit van Grant Thornton.

Aanbod

  • Onderzoek
  • Strategie- en planontwikkeling
  • Impact en resultaatmeting
Sinzer helpt organisaties om hun positieve impact te vergroten door:
• effectieve strategieën te ontwikkelen die positieve impact maken en vergroten. Hiervoor maakt Sinzer inzichtelijk welke beslissingen en activiteiten op de korte termijn, leiden tot positieve verandering op de lange termijn;
• impact te meten met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Afhankelijk van de behoefte, ontwikkelt Sinzer een meetplan waar de klant zelf mee aan de slag kan, of voert ze ook de dataverzameling en -analyse uit;
• impact te managen door te adviseren en beschikbare tools in te zetten (waaronder een eigen tool) om een ‘impact boekhouding’ in te richten, waarmee impact-data continu wordt omgezet in concrete acties en beleid om zo maatschappelijke impact te maximaliseren.

Sinzer heeft in Nederland expertise in het toepassen van de methode Social Return on Investment, het uitvoeren van Maatschappelijke Business Cases en SDG reporting. Voor dit laatste heeft Sinzer een gratis toegankelijke zoekmachine gelanceerd met standaard indicatoren uit bestaande databases (GRI en IRIS) die gekoppeld zijn aan de SDG’s. Een overzicht van het trainingsaanbod van Sinzer, is te vinden op de website evenals kennis en case studies via het gratis beschikbare kenniscentrum.

Sinzer - powered by Grant Thornton

De Passage 150
1101 AX Amsterdam
sinzer.org

Neem contact op
Tel: 0654397363

In het kort

  • Impact strategie
  • Impact onderzoek
  • Impact management