SPIN (Supporting Philanthropy in the Netherlands)

SPIN (Supporting Philanthropy in the Netherlands) is een netwerk van adviseurs in de filantropie waarvan een aantal ook apart op deze wesbite vermeld staan.

Aanbod

SPIN – Supporting Philanthropy in the Netherlands is een netwerk van zelfstandig adviseurs in de filantropie. Het SPIN-netwerk bestaat sinds april 2008 en telt 15 adviseurs. De aangesloten leden zijn werkzaam op het gebied van fondsenwerving, grantmaking (binnen- en buitenlandse vermogensfondsen), (marketing)communicatie en organisatieadvies. Ze zijn actief op specifieke werkterreinen zoals welzijn, cultuur, educatie, onderzoek, milieu, zorg en mensenrechten.
De SPIN-leden leren binnen het netwerk van elkaar door samenwerking en actieve uitwisseling van beroepsinformatie en ervaring. Zo houden ze elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en trends in de filantropiesector.

SPIN (Supporting Philanthropy in the Netherlands)

p/a Sloothaak 59
3763 ZB Soest
spin-netwerk.nl

Neem contact op
Tel: 0622393592

In het kort

  • Fondsenwerving
  • Marketing en communicatie
  • Organisatie-advies
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;