VU Opleiding Evalueren en Impact

De VU Opleiding Evalueren en impact in de filantropische sector is bedoeld voor een ieder die beroepsmatig te maken heeft met evaluatie en impactvraagstukken rondom interventies met een maatschappelijk doel.

Aanbod

  • Evaluatie-onderzoek
  • Impact en resultaatmeting
  • Theory of change
Fondsen en geldschieters willen meer dan vroeger inzicht in de door hen gefinancierde projecten. Maar het is ook van belang om zelf te weten wat het resultaat is van je organisatie en eigen inspanningen. Tijdens deze module leer je hoe je op een systematische manier projecten en doelen ervan kunt omschrijven en waarom een project bijdraagt aan het bereiken van die doelen. Dit gebeurt mede aan de hand van de Theory of Change. Daarnaast wordt in deze module aandacht besteed aan het opzetten van het evaluatieproces: hoe kun je de maatschappelijke impact (het gewenste doel) van projecten evalueren en aantoonbaar maken? Tenslotte wordt stil gestaan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het meten van het gewenste maatschappelijke resultaat.

VU Opleiding Evalueren en Impact

Vrije Universiteit Amsterdam, Hoofdgebouw 2e verdieping, kamer 2A-50 De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
fsw.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingen-voor-professionals/opleidingen-en-cursussen/philanthropic-studies/evalueren/index.aspx#.XDc101VKjX5

Neem contact op
Tel: 0205987497

In het kort

  • Evalueren en impact meten
  • Theory of Change
  • Doelen omschrijven
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;