Rendement Cursus BTW

Rendement Uitgeverij geeft vakinformatie uit en organiseert o.a. opleidingen en congressen voor professionals in de non-profitsector.

Aanbod

  • BTW
  • Financieel management
Stichtingen en verenigingen kunnen door de Belastingdienst als ondernemer voor de BTW aangemerkt worden. In dat geval moet je organisatie BTW afdragen voor de diensten die de organisatie verricht of de producten die verkocht worden. Maar de BTW-regelgeving voor non-profitorganisaties is heel complex en er worden in de praktijk dan ook veel fouten gemaakt. Deze cursus is bestemd voor bestuurders van stichtingen en verenigingen en hoofden en medewerkers financiële administratie.
Inhoud: BTW-vrijstellingen in de non-profitsector, sponsoring, fondsenwerving en subsidies en BTW, detachering, multifunctionele panden en BTW-teruggave.

Rendement Cursus BTW

Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
rendementco.nl/id28-btw-in-de-non-profitsector.html

Neem contact op
Tel: 0102248005

In het kort

  • BTW
  • Regelgeving
  • Subsidies en fondsenwerving
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;