VU Opleiding Filantropie

De VU postacademische opleiding Filantropie is gericht op professionals en geïnteresseerden in de filantropie. Het is een academische leergang met aandacht voor toepassing in de praktijk.

Aanbod

  • Kennis over filantropie
De postacademische opleiding Filantropie is gericht op professionals binnen of gerelateerd aan de filantropische sector en is de opleiding voor mensen die interesse hebben in een verdieping en verbreding van zijn of haar filantropische werkveld. Doelgroep: Fondsenwervers, fondsbeheerders, beleidsmedewerker in de publieke sector en van instituten, charitas bankiers, directeuren van vermogensfondsen.

De leergang is academisch van karakter en heeft aandacht voor de toepassing in de praktijk. Wetenschap stelt deelnemers in staat hun kennis ten aanzien van filantropie te verdiepen en te verbreden, zodat ze in staat worden gesteld kritisch te reflecteren op het handelen binnen hun eigen werkterrein. De leergang richt zich daarnaast op het toepassen van wetenschappelijke kennis in de werkpraktijk.

VU Opleiding Filantropie

De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
fsw.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingen-voor-professionals/voorlichting-contact-advies/index.aspx#.W75V49czbcs

Neem contact op
Tel: 0205987497

In het kort

  • Inzicht in filantropie praktijk
  • Wetenschappelijke kennis in praktijk
  • Post-academische opleiding
toon pop-up: 1; seen: ; expire: 120; vertraging: 30;